HELP

De criteria bepalen

  1. U kiest het sectoruniversum dat u interesseert. Standaard zijn er geen sectorkeuzes.
  2. U kiest het referentie-universum op basis van de soort, de taal of het begrip van verantwoordelijke voor de aankopen.
  3. U kiest de andere criteria van het consumentenprofiel om de resultaten te verfijnen (regio, sociale klasse, ...).

De resultaten lezen

Zodra uw doelpubliek vastgelegd is, verschijnen de resultaten voor u in een grafiek die telkens de geaggregeerde en de gedetailleerde resultaten weergeeft.

De cijfers opvragen en ze gebruiken

Eens uw doelpubliek vastgelegd is en uw resultaten opgevraagd zijn, heeft u meerdere mogelijkheden: u kunt ze voor een dossier afdrukken, ze naar een collega sturen, ze exporteren teneinde ze in een PowerPointpresentatie op te nemen, enz.

Voor elk criteriageheel bieden wij u ook een resultaat betreffende de impact van de direct mail: ook hier kunt u de geaggregeerde en de gedetailleerde resultaten zien.